EMU Montáže

Firma EMU realizuje komplexné elektromontážne služby v rámci profesií elektro bez obmedzenia napätia.

Rozsah činností:

Elektromontáže VN: Trafostanice, rozvody, meranie a regulácia, kompenzácia účinníka.
Elektromontáže NN: Budovy občianskej vybavenosti, priemyselné stavby, obchodné centrá, historické budovy.
Elektromontáže MN: Meranie a regulácia, PC siete, televízne rozvody.
Revízie a odborné prehliadky: Bez obmedzenia napätia vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.
Oprava, údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov (objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu).
Výroba elektrických technických zariadení: elektrické rozvádzače NN, výroba rozvádzačov vysokého a nízkeho napätia.
Výroba elektromotorov a rozvádzačov.
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Certifikáty:

Naši zamestnanci majú podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. paragraf 23, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre objekty triedy A aj B.

Ďalšie certifikáty a školenia:

  • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
  • Výroba technických zariadení elektrických v rozsahu: Elektrické rozvádzače NN.

Výber z našich realizácií: