Dodávame projekty bleskozvodov aj samostaných uzemňovacích celkov

Bleskozvod (Lighting Protecting System) je vonkajšia ochrana nehnuteľnosti slúžiaca na zvedenie atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny na iné miesto, ako je chránená nehnuteľnosť.

Dobre (odborne) inštalovaný bleskozvod je jedným zo základných prvkov ochrany objektu pred následkami úderu blesku.

Sme dodávateľom náročnejších projektov bleskozvodov, alebo aj samostatných uzemňovacích celkov.

 

Projektujeme, inštalujeme, revidujeme.

Disponujeme kvalifikovanými technikmi a moderným vybavením, ktoré zabezpečuje efektívnu a bezpečnú realizáciu montáže.

Výber z našich realizácií: