Je možné využiť priestor striech vašich kancelárskych budov, výrobných hál i skladov efektívne a to čerpaním energie zo slnka. Energiu, ktorú si sami vyrobíte pomocou lokálneho zdroja vám nikto nezdraží a vaše prevádzkové náklady sa znížia až o 50 %. V rámci lokálnych fotovoltických zdrojov riešime poradenskú činnosť, odborné posudky, projektovanie, inžiniering, realizáciu a podpornú činnosť pri dotačných schémach.

Orientačná cena v rámci väčších fotovoltických systémov:

Veľkosť zdroja FVE 200kW FVE 300kW FVE 500kW FVE 1000kW
Odhadovaná ročná výroba 200 MWh 300 MWh 500 MWh 1000 MWh
Orientačná realizačná cena 190.000 € 260.000 € 460.000 € 910.000 €
Orientačná ročná úspora 35 000,00 54 000,0 90 000,00 180 000,00
Oriantačná návratnosť investície 5,4 roku 5,3 roku 5,1 roku 5,05 roku

V súvislosti s neustálym pohybom cien materiálov a energií sa jedná o zjednodušený orientačný výpočet, ktorý ale s účelným využitím aktuálnych dotačných schém, môže znamenať výrazný finančný prínos.

Fotogaléria z našich inštalácií fotovoltických systémov: