Kto sme

Spoločnosť zaoberajúca sa aktivitami v oblasti elektrotechniky
 • projekcia, inžiniering, realizácia, odborné prehliadky a odborné skúšky, uvedenie do prevádzky, odborné služby počas riešenia obchodného prípadu a taktiež po realizácii v rámci rozsahu dodávky
 • vonkajšie a vnútorné osvetlenie v komunálnom a priemyselnom prostredí
 • výroba rozvádzačov
 • transformátorové stanice a VN sieťové systémy
 • bleskozvody, uzemnenia
 • meranie a regulácia, riadiace systémy
Projekčná a konštrukčná činnosť v oblasti inžinierskych sietí VN a NN, trafostaníc a elektrických zariadení
Zobraziť viac
Územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, povolenia, zmluvné vzťahy a komunikácia so štátnymi orgánmi
Zobraziť viac
Zabezpečenie komplexných elektromontážnych služieb v rámci elektro profesií, bez obmedzenia napätia
Zobraziť viac
Projektová a technická dokumentácia, výroba a montáž elektrických rozvádzačov
Zobraziť viac
FV systémy, FVE systémy, hybridné energetické systémy - od poradenstva a odborných posudkov, cez projekciu, inžiniering až po montáž
Zobraziť viac
Realizujeme osvetľovacie projekty - historické budovy, výrobné haly, vonkajšie osvetlenie, špeciálne osvetľovacie sústavy
Zobraziť viac
Projekt, inštalácia, revízie projektov bleskozvodov aj samostatných uzemňovacích celkov
Zobraziť viac
Eliminácia poplatkov za nedodržanie účinníka, pravidelná úspora nákladov na energie ...
Zobraziť viac
EMU elektro - obchod s elektroinštalačným materiálom Dolný Kubín
Zobraziť viac

Naši partneri

Počas rokov práce sme pomohli mnohým klientom v oblasti projekcie a elektro služieb. Boli to väčšie podniky ako aj jednotlivci, či menšie spoločnosti. Počas tohto obdobia sme s mnohými spoločnosťami nadviazali aj obchodné a partnerské vzťahy, ktoré pretrvávajú dodnes.

EMU Dolný Kubín

Služby z oblasti projektovania, inžinieringu a realizácií elektrických a elektroinštalačných prác.
 • projekcia, inžiniering, realizácia, odborné prehliadky a odborné skúšky, uvedenie do prevádzky, odborné služby
  vonkajšie a vnútorné osvetlenie v komunálnom a priemyselnom prostredí
 • výroba typových a „na mieru šitých“ rozvádzačov
 • transformátorové stanice a VN sieťové systémy
 • elektrické pohony
 • riadiace systémy a MaR

0911 511 501

emu@emudk.sk