Kto sme

Spoločnosť zaoberajúca sa aktivitami v oblasti elektrotechniky
  • projekcia, inžiniering, realizácia, odborné prehliadky a odborné skúšky, uvedenie do prevádzky, odborné služby počas riešenia obchodného prípadu a taktiež po realizácii v rámci rozsahu dodávky
  • vonkajšie a vnútorné osvetlenie v komunálnom a priemyselnom prostredí
  • výroba rozvádzačov
  • transformátorové stanice a VN sieťové systémy
  • bleskozvody, uzemnenia
  • meranie a regulácia, riadiace systémy
Projekčná a konštrukčná činnosť v oblasti inžinierskych sietí VN a NN, trafostaníc a elektrických zariadení
Zobraziť viac
Územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, povolenia, zmluvné vzťahy a komunikácia so štátnymi orgánmi
Zobraziť viac
Zabezpečenie komplexných elektromontážnych služieb v rámci elektro profesií, bez obmedzenia napätia
Zobraziť viac
Projektová a technická dokumentácia, výroba a montáž elektrických rozvádzačov
Zobraziť viac
Projekty, technická dokumentácia, posudky, montáž a správcovstvo energetických zdrojov akými sú vietor, slnko, voda, geotermálne pramene, či biomasa
Zobraziť viac
Návrh a implementácia užitočných systémových riešení v elektrotechnike
Zobraziť viac

Naši partneri

Počas rokov práce sme pomohli mnohým klientom v oblasti projekcie a elektro služieb. Boli to väčšie podniky ako aj jednotlivci, či menšie spoločnosti. Počas tohto obdobia sme s mnohými spoločnosťami nadviazali aj obchodné a partnerské vzťahy, ktoré pretrvávajú dodnes.

EMU Dolný Kubín

Služby z oblasti projektovania, inžinieringu a realizácií elektrických a elektroinštalačných prác.

– projekcia, inžiniering, realizácia, odborné prehliadky a odborné skúšky, uvedenie do prevádzky, odborné služby
– vonkajšie a vnútorné osvetlenie v komunálnom a priemyselnom prostredí
– výroba typových a „na mieru šitých“ rozvádzačov
– transformátorové stanice a VN sieťové systémy
– elektrické pohony
– riadiace systémy a MaR

0911 511 501

emu@emudk.sk