EMU Software

V základnej štruktúre SCADA systému sú informácie zo snímačov, alebo vstupov ručného ovládania posielané do PLC, alebo RTU, ktoré ich ďalej odovzdávajú do počítačov vybavených SCADA softvérom. SCADA softvér analyzuje a zobrazuje dáta pre potreby operátora a pomáha ostatným pracovníkov prevádzkovateľa skracovať prestoje a zvyšovať účinnosť výrobného procesu. EMU-SCADA je systém pre dohľad, riadenie a (diaľkový) monitoring RPGS pracujúci prostredníctvom komunikačných kanálov. Riadiaci systém je kombinovaný so subsystémom spracujúcim dáta. EMU-SCADA systém prináša značnú úsporu času a peňazí. Automaticky posiela faktúry a vykonáva ostatné administratívne aktivity. Pomáha riešiť poruchové stavy, predchádzať možným poruchám, atď.

VÝHODY

Hlavnou úlohou EMU-SCADA systému je lokálne riadenie a dohľad nad RPGS. To znamená, že aj v prípade výpadku internetového spojenia je RPGS plne funkčný. Prostredníctvom internetového spojenia je možné diaľkovo monitorovať, ale aj ovládať RPGS a to v rôznych úrovniach oprávneného zabezpečeného prístupu. Navyše všetky aktivity sú ukladané do databázy na lokálnom serveri a následne replikované do datacentra na vyhradenom vzdialenom serveri. Týmto sú všetky informácie prístupné pre zodpovedného užívateľa.

VLASTNOSTI

  • Spoľahlivosť
  • Intuitívnosť
  • Škálovateľnosť
  • Viacúrovňový prístup so zadefinovanými právomocami
  • Vizualizácia pre rôzne displeje (počítač, tablet, mobil)
  • Posielanie rôznych stavov RPGS prostredníctvom virtuálnej telefónnej ústredne (výstrahy, poruchy)