EMU inžinierska činnosť:

  • Zabezpečenie územného rozhodnutia
  • Zabezpečenie stavebného povolenia
  • Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
  • Ohlásenia drobných stavieb
  • Identifikáciu parciel
  • Styk a komunikáciu so štátnymi orgánmi a katastrom SR
  • Styk s energetickými dodávateľmi
  • Povolenia na vykonanie prác
  • Rozkopové povolenia,…

Zabezpečili sme množstvo územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí, ktoré nájdete v referenciách.

Vybrané referencie:

Martin – Záturčie, NNK pre 37 RD – stavebné povolenie

Zázrivá- Ústredie – rekonštrukcia VNV 238 – stavebné povolenie

Kaufland Dolný Kubín – stavebné povolenie

Tesco Dolný Kubín – prekládka VN prípojky – stavebné povolenie

Ružomberok Roveň – Rekonštrukcia TS – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

Chlebnice-Dulovo-Zahustenie TS – stavebné povolenie

Kráľova Lehota pri ihrisku NNK pre garáže – stavebné povolenie

Ľubochňa píla – Rekonštrukcia NN siete – stavebné povolenie

Dhollandia Predmier – VN prípojka – stavebné povolenie

Obchodný areál TUBASPOL – VN prípojka -stavebné povolenie

Fotovoltaická elektráreň Párnica – územné rozhodnutie stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

Stará Bystrica – Lány rekonštrukcia TS – stavebné povolenie