Spoločnosť EMU ponúka službu zabezpečenia inžinierskej činnosti:

  • Zabezpečenie územného rozhodnutia
  • Zabezpečenie stavebného povolenia
  • Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
  • Ohlásenia drobných stavieb
  • Identifikáciu parciel
  • Styk a komunikáciu so štátnymi orgánmi a katastrom SR
  • Styk s energetickými dodávateľmi
  • Povolenia na vykonanie prác
  • Rozkopové povolenia,…

Zabezpečili sme niekoľko územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí, ktoré nájdete v referenciách.